دیکشنری آنلاین

فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی
لغت انگلیسی مورد نظر خود را وارد نمایید.
لغت انگلیسی:
 
فرهنگ لغت فارسي به انگليسي
لغت فارسی مورد نظر خود را وارد نمایید.
لغت فارسی: